O nás

Naše znalosti, dovednosti a zkušenosti plně využíváme ve prospěch našich zákazníků z veřejné, podnikatelské, akademické či neziskové sféry. Naše práce je založena na profesionalitě, otevřenosti, slušnosti a poctivosti. K těmto hodnotám pak vždy přidáváme kombinaci kreativity i osvědčených postupů.

Pokud tedy potřebujete pomoci s řešením Vašich aktivit z oblasti projektů a dotací, tvorby strategických a analytických dokumentů nebo vzdělávání, neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.
Ing. Filip Kučera
zakladatelé a jednatelé společnosti

Reference

 • 2019 – 2020: Zpracování Strategie rozvoje města NAPAJEDLA 2030 (Město Napajedla)
 • 2019 – 2020: Zpracování Strategie Chytrá Roudnice 2030 (Město Roudnice nad Labem)
 • 2019 – 2020: Zpracování Plánu rozvoje sportu města do roku 2025 (Město Napajedla)
 • 2020: Zpracování Koncepce prorodinné politiky města Slavičín do roku 2024 (Město Slavičín)
 • 2020: Zpracování 2 žádostí o dotaci v rámci vyhlášené soutěže MPSV s názvem „Obec přátelská rodině a seniorům 2020 – dotační oblast I. Obec přátelská rodině a dotační oblast II. Obec přátelská seniorům“ (Město Slavičín)
 • 2020: Provedení evaluace uplatňování přístupu Smart Governance a konceptu Smart City v Bystřici pod Hostýnem (Město Bystřice pod Hostýnem)
 • 2020: Zpracování 5 projektových žádostí municipalit v rámci výzvy č. 109 Operačního programu Zaměstnanost
 • 2019 – 2020: Administrace projektu „Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města“ podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost (Město Příbram)
 • 2019: Zpracování Koncepce aktivního života seniorů města Slavičín na léta 2019-2022 (Město Slavičín)
 • 2019: Zpracování žádosti o dotaci v rámci vyhlášené soutěže MPSV s názvem „Obec přátelská rodině a seniorům 2019 – dotační oblast II. Obec přátelská seniorům“ (Město Slavičín)
 • 2019: Zpracování 8 projektových žádostí municipalit v rámci výzvy č. 092 Operačního programu Zaměstnanost
 • 2019: Příprava dotační žádosti k rozvojovému projektu „Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná“ v rámci výzvy č. 2 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (Obec Jasenná)
 • 2019: Zpracování dotační žádosti k projektu zaměřenému na založení a provoz dětské skupiny v rámci výzvy č. 111 Operačního programu Zaměstnanost (DOBRÁ 3000 z.s., Frenštát pod Radhoštěm)
 • 2018: Odborná garance tvorby Koncepce využití přístupu Smart Governance pro zlepšení fungování místní samosprávy v Bystřici pod Hostýnem a zajištění vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem“ (Město Bystřice pod Hostýnem)
 • 2018: Zpracování projektových žádostí v rámci výzvy č. 080 Operačního programu Zaměstnanost (všechny žádosti byly schváleny a doporučeny k financování):
  – Chytrá Příbram: zavedení konceptu Smart City do strategického řízení města (Město Příbram)
  – Posílení strategického řízení města Roudnice nad Labem (Město Roudnice nad Labem)
  – Smart city Frenštát pod Radhoštěm (Město Frenštát pod Radhoštěm)
  – Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko (Mikroregion Odersko)
 • 2017: Zpracování projektové žádosti k projektu „Moderní přístup k rozvoji města Bystřice pod Hostýnem“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost (Město Bystřice pod Hostýnem) – projektová žádost byla schválena a doporučena k financování v rámci výzvy č. 058 Operačního programu Zaměstnanost
 • 2016 – 2017: Konzultace zpracování a obsahového zaměření projektové žádosti a následná supervize realizace projektu „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Valašského Meziříčí“ (Město Valašské Meziříčí) – projektová žádost byla schválena a doporučena k financování v rámci výzvy č. 033 Operačního programu Zaměstnanost
 •  

Kontakt

Agentura Modifo, s.r.o.
U Trojáku 4636, 760 05 Zlín

IČO: 05714559
tel.: +420 603 979 205
e-mail: info@modifo.cz
web: www.modifo.cz